El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash PlayerObtener Adobe Flash Player
 
Imatge decorativa casc antic de Tarragona
Fotografia avinguda

Que és Tarragona 2022

Tarragona 2022 és l’instrument que marca el full de ruta de la ciutat pels propers anys. Tarragona 2022 aglutina i dóna coherència a tot un seguit de plans sectorials i territorials que proposen diferents actuacions sobre el mateix territori. És doncs un Pla de Plans sense el qual la Tarragona del 2022 seria una ciutat diferent.

El Pla estableix una concepció global de Tarragona a partir d’una anàlisi a fons dels diferents aspectes socials, econòmics i territorials de la nostre ciutat i d’un ampli consens i profund debat entre la ciutadania i els agents tarragonins.

 

Per què serveix?

Tarragona 2022 donarà resposta als interrogants de futur que té la ciutat. Servirà per a definir la ciutat del demà. Detectarà les necessitats de creixement dels sectors econòmics, les seves mancances i potencialitats. Analitzarà les necessitats socials. Fixarà les mesures necessàries per a obtenir una ciutat cohesionada socialment i urbanística. Definirà com gestionem el territori i els serveis. Servirà també per a coordinar els projectes públics i privats, de manera que tots vagin en la mateixa direcció.

Serà un compromís conjunt d’Ajuntament i ciutadania per a avançar cap a la ciutat que volem i que, en definitiva, aprofiti les potencialitats de lideratge que Tarragona té.

 

Què obtindrà la ciutat?

Un pla de treball, fruit de la implicació i el consens de la ciutadania i els agents socials, econòmics i polítics de la ciutat. Un full de ruta elaborat amb la màxima participació que ens porti a la Tarragona on volem viure, treballar i desenvolupar-nos el 2022.

El Pla Tarragona 2022 serà el document de referència al que tots, administració, ciutadania i sectors econòmics, tindrem com a eina per desenvolupar les polítiques i estratègies de futur.

 

vista de la rambla

“”

Helena

“”