El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash PlayerObtener Adobe Flash Player
 
gent al carrer comprant llibres
fotografia escales elèctriques

Grups de treball

S’han creat quatre tipologies de grups de treball: els grups territorials i els grups de debat sectorials.

 

Esquema dels grups de treball enllaç als grups de treball

Grups de debat sectorials

Les entitats, organismes i activitats presents a la ciutat de Tarragona es dividiran en quatre grups sectorials (Educació i investigació, Territori, Economia i Societat) per tal de debatre les diferents temàtiques tractades en el Pla. Cada grup sectorial es reunirà en dues ocasions per poder així treballar la diagnosi del Pla i definir i contribuir en l’elaboració de les propostes del Pla d’Acció Tarragona 2022.

Cada grup debatrà sobre diferents aspectes del seu sector, tot i que n’hi ha que són transversals i seran objecte de discussió en tots ells, com el posicionament i projecció de la ciutat i la sostenibilitat.
El calendari d’aquestes sessions s’anunciarà en l’Agenda del web de Tarragona 2022. Si vols participar en alguns d’ells digue’ns en quin grup i clicka aquí- > [email protected]

Grups territorials

Es realitzaran un total de 8 sessions en diversos punts de la ciutat dirigides a la societat civil organitzada (associacions de veïns, entitats de gent gran, de dones, de joves, etc.) i al conjunt de la ciutadania.

L’objectiu d’aquestes sessions és el de revisar la diagnosi del pla però, sobretot, el de contribuir activament en l’elaboració de les propostes del Pla d’Acció Tarragona 2022.

El calendari d’aquestes sessions s’anunciarà en l’Agenda del web de Tarragona 2022. Si vols participar en alguns d’ells clicka aquí. -> [email protected]

Grup de debat intern municipal

Els treballadors i treballadores municipals tenen, per l’organització en la que treballen, una visió amplia de la ciutat de Tarragona. Per elaborar el pla comptem amb un grup de tècnics que aportaran els seus punts de vista per la definició de la diagnosi i l’elaboració de propostes del Pla de treball.

Si treballes a l’Ajuntament i vols participar en l’elaboració del Pla Tarragona 2022, clicka aquí-> [email protected]

 

SENAT

El Senat de Tarragona és un òrgan consultiu i d'opinió per assessorar l'alcalde en tots els àmbits que beneficiïn la projecció i planificació de la Tarragona del futur. Així, els seus membres es configuren com a agents d’opinió molt importants per la confecció del Pla. És per això que els seus membres comptaran amb un canal de comunicació específic per realitzar les seves aportacions.

 

Grup de debat Territori

Com volem la trama urbana de la nostra ciutat? Quines infraestructures i equipaments necessitem? Quin patrimoni natural volem potenciar? o Com volem la interrelació de la ciutat amb el mar?, seran les qüestions que es debatran en aquest grup.

 

Grup de debat Social

La cohesió social, l’accessibilitat de la nostra ciutat, les polítiques transversals, la importància de la cultura, l’esport o la promoció de la salut seran alguns dels temes de discussió del grup que s’encarregarà d’analitzar i proposar estratègies en la vesant social. Altres àmbits objecte de debat seran el paper de l’associacionisme, l’accés a l’habitatge o la relació de la ciutadania amb l’administració pública.

 

Grup de debat Econòmic

La promoció econòmica de la ciutat i quins sectors han de ser els motors de Tarragona seran els eixos centrals de debat. Aspectes més concrets com la promoció turística, la importància de la química o la tipologia de comerç, així com el seu impacte sobre l’ocupació, també seran debatuts.

 

Grup de debat Educació i Recerca

El paper de l’educació tant la formal com la no formal en la societat, el rol de la Universitat i la importància de la recerca seran els principals eixos de debat. En aquest grup també es parlarà de l’impacte de les noves tecnologies i de la transformació de la ciutat com a Societat de la Informació.

 

 

vista de la rambla

“”

Helena

“”