El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash PlayerObtener Adobe Flash Player
 
Fotografia grup de gent
Fotografia posta de sol en fons industrial

Preguntes i respostes breus

 

Quan es farà?

El pla es presenta el juny de 2010 i la seva finalització està prevista pel febrer del 2011, essent les dues fites destacables la presentació de la diagnosi a finals de novembre i la del pla a finals de febrer.

 

Qui el promou?

Es promou des de l’Ajuntament de Tarragona amb la participació de tota la societat civil tarragonina i la implicació especial del Grup impulsor.


Qui hi participa?

Totes les persones, representants de diferents organitzacions o a títol personal que estiguin interessades en el procés d’elaboració de Tarragona 2022. Ho podran fer de forma presencial a través dels grups de debat o de forma virtual a través del web del Pla.


Quina metodologia utilitza?

S’utilitza una metodologia que té per objectius: definir la visió de futur, els criteris que han d’orientar el desenvolupament i els projectes que poden actuar com a motors de la transformació.

Es fonamental que durant l’elaboració de Tarragona 2022, es consolidin les relacions de cooperació entre els agents i s’aconsegueixi la implicació ciutadana fent que aquesta demandi i posi sobre la taula les necessitats i percepcions de la ciutadania. Tot aquest procés ha de generar una cultura d’identificació i de sentiment de pertinència a la ciutat i al seu territori, i especialment amb les seves possibilitats de futur.

 

vista de la rambla

“”

Helena

“”