El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash PlayerObtener Adobe Flash Player
 
fotografia dibuixant
Fotografia escales electriques

Etapes

Actualment el Pla es troba en la fase de disseny. Ja s’han perfilat els diferents òrgans de gestió i participació i s’està recollint tota la informació existent per començar a analitzar-la.

 

Esquema de les etapes de participacio

 

Tarragona 2022 és un procés mixt: tècnic i participatiu, que es composarà d’una diagnosi, uns objectius estratègics i un pla d’acció amb les línies estratègiques formades pels projectes i accions a realitzar.

 

Diagnosi

A partir de l’estudi i l’anàlisi dels diferents documents, plans i estratègies existents i de la participació virtual i presencial, es redactarà el document de diagnosi en el que s’analitzaran les principals oportunitats i amenaces de la ciutat. Aquesta diagnosi s’elaborarà a través de diferents eixos conceptuals o àmbits temàtics que agruparan les diferents àrees d’intervenció i els grups de treball.
Estarà dividit en diferents àmbits temàtics que afecten al desenvolupament i al futur de la ciutat:

 • Aspectes socials, com els equipaments i serveis públics, la cultura, la salut, l’associacionisme..
 • Aspectes econòmics, com el sector industrial, el turisme i el comerç, la promoció de la ciutat, la innovació i el desenvolupament, les infraestructures, ... .
 • Aspectes territorials, com el model urbà, la mobilitat, el patrimoni natural i cultural, ... .

Les conclusions de la diagnosi serviran per establir els objectius i les línies estratègiques que seran la base del Pla.

La finalització i presentació de la memòria està prevista a finals de novembre.

 

Objectius estratègics

És la part clau del Pla. En aquesta fase cal establir les prioritats de la ciutat i fixar els objectius a aconseguir. Al mateix temps, aquests objectius es plantegen com uns instruments de treball i reflexió que serviran com a fil conductor de tot Tarragona 2022. Aquests objectius tenen uns trets específics que es defineixen a continuació:

 • Són integradors, transversals i recullen tots els aspectes claus de la ciutat.
 • Tenen un marc temporal fixat d’acord amb el Pla i el ritme de la ciutat.
 • Defineixen les idees força de la ciutat
 • Conformen les temàtiques dels grups de treball i l’àmbit adequat pel consens des de diverses òptiques.
 • Són la base per definir les línies,els programes i les accions.


Pla d’Acció

El Pla d’acció de Tarragona 2022 és el document final que defineix les estratègies i actuacions que s’han d’impulsar en el municipi per tal d’assolir els objectius estratègics definits pel treball tècnic i participatiu.

El pla d’acció s’organitzarà a través d’una estructura jeràrquica a partir de:

 • Línies d’acció: Grans línies procedents dels objectius estratègics que vertebraran la conceptualització de Tarragona 2022.
 • Programes: Blocs temàtics que desplegaran les línies d’acció i en definiran la seva execució programàtica a nivell temporal i de recursos.
 • Accions: Detall de les accions que desenvoluparan a nivell de projectes, iniciatives, pactes, acords etc. els programes descrits anteriorment.

El pla d’acció incorporarà un sistema d’indicadors que permetrà avaluar i fer un seguiment de l’evolució del compliment i l’execució de les accions, programes i línies d’acció i, en definitiva, de l’evolució de Tarragona 2022.

La finalització de la redacció i la posterior validació del Pla està prevista per finals de febrer de 2011.

 

 

vista de la rambla

“”

Helena

“”